Vide

Jebkuru materiālu otrreizēja izmantošana atstāj labvēlīgāku ietekmi uz vidi, nekā jaunu resursu tērēšana. Nav izņēmums arī vecais koks, kas jau reiz pildījis kādas funkcijas. Nenocērtot jaunu koku, mēs pasakām paldies dabai un atbalstām to, un tieši tāpēc veco koku mēbeles un dekoratīvie elementi ir kā pateicība un pietāte pret dabu un visu apkārtējo vidi.

124

PĀRSTRĀDĀTA KOKSNE (M3)

85

IZGLĀBTI KOKI

5

IZGLĀBTAS ĒKAS